فرازی از قهرمان کتاب

...... فوگوئه جوان و پشیمان پس از بر باد دادن ثروت خانوادگی اش در قمار و هرزگی، سر به راه شد وبه کشاورز شریفی تبدیل میشود. او پیش از رویارویی با سلسله دشواری های ناشی از انقلاب فرهنگی، ناچار به حضور در جبهه ملی گرایان گشته و شاهد فجایع ناشی از جنگ داخلی میان ملی گرایان و کمونیست ها می شود.........

 

خواندن کتاب را به شما توصیه می کنم .  با احترام ، مترجم:  حسین نورانی

/ 0 نظر / 18 بازدید